Sorø Drengekor

Om

Koret er grundlagt i 2012 på baggrund af et ønske om udvidelse af børneaktiviteterne i Sorø Klosterkirke fra Sorø Menighedsråd. Organist Merethe Køhl Hansen afsøgte derfor forskellige muligheder lokalt og kom i samarbejde med Solveig Bjergkvist, organist i Pedersborg Kirke, frem til at det var et drenge- og mandskor vi manglede i Sorø.
Det bakkede Sorø Menighedsråd og de øvrige medarbejdere ved Sorø Klosterkirke 100 % op om og i januar 2012 blev 1. hold korskoledrenge startet op.
Til august 2012 blev korskolen rykket op i drengekoret, et nyt hold korskoledrenge begyndte og et mandskor blev oprettet. Derudover blev der oprettet tilbud til drenge- og mandskoret om solosang, hvor sangpædagog Louise Pape blev ansat.

Korstruktur

Korskole er for drenge i 3. klasse. Drengene møder 1. gang dirigenten på deres skoler, hvor der bliver sunget i klassen og opfordret til at synge i kor. Efter 2 åbne prøver er der foresyngning for dirigent og sangpædagog, hvorefter optagelse kan ske.Korskolen er grundskolen i korsang, hørelære og stemmeudvikling. Vi synger, leger og øver os i at optræde ved gudstjenester, koncerter etc.
Drengekoret er for drenge der har fulgt forløbet i korskolen og har bestået optagelsesprøven til drengekoret. Aldersmæssigt er det noget bredere – fra 3./4. klasse og til stemmen går i overgang, hvilket er meget individuelt. Drengene synger jævnligt til gudstjeneste, koncerter samt andre arrangementer.Her bliver stemmen udviklet igennem solosangsundervisning. Der fokuseres stadig på hørelære og nodelære og der synges sopranstemme i flerstemmiged med Mandskoret. Drengekoret er lønnet i lommepengestørrelse.
Mandskoret er for de voksne mænd og de unge drenge, hvor stemmen er gået i overgang. Mandskoret synger hhv. alt (kontratenor), tenor og bas-stemmen og er fundamentet i koret. De udvikler deres stemme gennem solosang og synger både sammen med drengene og også ligestemmigt for mandskor. Mandskoret er lønnet.

Korprøver

Foregår tirsdag og torsdag eftermiddag i Sorø Sognegård

Dirigent

Merethe Lammert Køhl Hansen er født i 1977. Hun begyndte tidligt at spille klaver og orgel. Først hos Margrethe Østergaard, tidligere organist og kirkemusikskoleleder i Kalundborg og efter at have taget Præliminær Organisteksamen i 1994 blev hun optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København.
Her studerede hun hos professor Hans Fagius i repertoirespil, docent Lasse Ewerlöf, Søren Christian Vestergaard og professor Bine Bryndorf i liturgisk spil, Poul Emborg i korledelse samt Svend Christiansen i teori. Diplomeksamen blev afholdt juni 2002 i Helligåndskirken med karakteren 11 i repertoirespil.

I 2000-2001 havde Merethe et studieophold i Paris hos prof. Susan Landale i repertoirespil og prof. Naji Hakim i improvisation og var derudover organist ved Den Danske Kirke i Paris.

Hun har været ansat som organist og korleder ved Vor Frue Kirke i Kalundborg 2001-2006.
Dirigent for Vestsjællands Kammerkor 2004-2010
Dirigent for Chorus Soranus 2006-2007

Siden oktober 2006 har hun været ansat som organist og korleder ved Sorø Klosterkirke. Kunstnerisk leder for Sorø Internationale Musikfestival-Klassisk i Sorø.

Dirigent for Sorø Drengekor oprettet i 2012.

Løbende har Merethe givet adskillige koncerter både som solist, dirigent og akkompagnatør og har derudover deltaget aktivt i flere masterclasses.